EPC- of Elektriciteitskeuring

Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Dan heeft u vanaf 1 november 2008 een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig bij verkoop en ook bij het verhuur (vanaf  1/01/2009) van alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen en sociale woningen.

 

Het EPC moet opgesteld worden door een energiedeskundige type A, die door de Vlaamse overheid werd erkend.  Die volgde daarvoor een erkende opleiding en slaagde voor het examen.

 

De energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... Bij de opmaak van het EPC wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de woning en niet met het gebruikersgedrag van de inwoners. Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

 

De overheid legt geen vaste prijs op voor het opstellen van een EPC. De prijs hangt ook af van de soort woning en de documenten over de woning die u aan de expert kan tonen (plannen, facturen, …). Als verkoper/verhuurder vraagt u best een offerte bij verschillende energiedeskundigen type A. De opmaak van het EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

 

De verkoper/verhuurder moet het EPC voorleggen aan de kandidaat-kopers of –huurders. Bij verkoop van een woning wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

 

Op het EnergiePrestatieCertificaat staat onder meer de energiescore (kengetal) die de woning behaalt, wie het rapport heeft opgesteld, tips om de woning nog energiezuiniger te maken enzovoort. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk van groen naar rood.

 

Het EnergiePrestatieCertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

 

Zowel de eigenaar van de woning als de huurder of koper hebben er baat bij om een EPC te laten opstellen. Met de hoge energieprijzen raken woningen met een gunstig EPC wellicht vlotter en voor een betere prijs verkocht of verhuurd. De kandidaat-bewoner krijgt een idee van de energiezuinigheid van zijn de woning waarin hij geïnteresseerd is.

 

Meer informatie :     Alain Raes – Energiedeskundige Type A nr. EP09083

                                   Churchillsteenweg 51 – 9320 Aalst

                                   Tel : 0479/57.12.12. – Fax : 053/83.44.56 – Email : epc@reco.be

Aanvraagformulier