Gebruiksvoorwaarden

Reco N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of foutieve gegevens die vermeld staan op de website. Alle data die op de website staan zijn eigendom van Reco N.V.  

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Reco N.V. gegevens te kopiëren, te verspreiden, publiek te maken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.