EPC -Nieuw inspectieprotocol van kracht dd 15/1/2013

Vanaf 15 januari 2013 krijgt het energieprestatiecertificaat (EPC) een nieuwe vorm en inhoud. Het oude model dat 4 pagina’s telde wordt omgeruild voor een uitgebreidere versie van 15 pagina’s. Het vernieuwde EPC bevat veel meer informatie over de energieprestaties van uw woning en is dus vollediger en van hogere kwaliteit. Zo worden o.a. de aanbevelingen op het EPC uitgebreid en is er ruimte voor persoonlijke aanbevelingen van de energiedeskundige. De gegevens die de deskundige in de berekeningssoftware ingeeft worden voortaan ook in het certificaat opgenomen.

Daarnaast zijn er ook praktische aanpassingen zoals het verlengen van de kleurenbalk waardoor extreem energieverslindende/zuinige woningen hier ook een plaats krijgen. Het behaalde resultaat, het zogenaamde “kengetal”, zal overigens vanaf nu “energiescore” heten.

Ondanks dat het uitzicht en de vorm van het EPC wijzigt, wijzigt de informatieplicht niet. D.w.z. dat er bij het ondertekenen van een koop- of huurovereenkomst nog steeds een geldend EPC aanwezig moet zijn. EPC’s die opgemaakt zijn volgens het oude model blijven geldig tot de op het certificaat vermelde datum.

Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Dan heeft u vanaf 1 november 2008 een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig bij verkoop en vanaf 1 januari 2009 ook bij het verhuren van alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen, sociale woningen.

Het EnergiePrestatieCertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Zowel de eigenaar van de woning als de huurder of koper hebben er baat bij om een EPC te laten opstellen. Met de hoge energieprijzen raken woningen met een gunstig EPC wellicht vlotter en voor een betere prijs verkocht of verhuurd. De kandidaat-bewoner krijgt een idee van de energiezuinigheid van zijn de woning waarin hij geïnteresseerd is.

 

Meer informatie :     Alain Raes – Energiedeskundige Type A nr. EP09083

                                     Churchillsteenweg 51 – 9320 Aalst

                                     Tel : 0479/57.12.12. – Fax : 053/83.44.56 – Email : epc@reco.be

Meer informatie online  : www.energiesparen.be